30 dagar ångerrätt

Vi erbjuder alla våra kunder 30 dagars ångerätt på outfärdade certifikat. För certifikat som är utfärdade, erbjuder vi 6 dagars ångerrätt.