Vi skapar certifikatet antigen som en PFX fil som passar windows eller som textfiler (.crt) som passar till *nix och många övriga system.

Det enda kravet är att ni kan ta emot ett epostmeddelande på någon av följande adresser
[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

För att installera certifikatet i windows så behöver man bara dubbelklicka på pfx filen.

För *unix och många andra system där man brukar ha någon form av kontrollpanel, så brukar man klistra in texten i filerna i ett formulär.